میشه شعار ندهیم؟

مدیرکل صدا و سیمای استان قزوین در جمع هنرمندان بسیجی، مطلب جالبی را مطرح کرد، گفت: شخصی در زمان حیات آسید احمد آقای خمینی، یک بسته گز از اصفهان برای حضرت امام آوردند، ایشان هم بسته گز را تحویل می دهند که حضرت امام گوشه بسته را باز کرده، تکه ای از آن را برداشته و به آسید احمد آقا می گویند: این بسته گز را از طرف من ببرید و تحویل آقای داریوش فروهر بدهید.
آسید احمد آقا ابتدا باور نمی کنند که امام چنین فرمایشی کرده باشند و پس از اینکه مطمئن می شوند، بسته را برده و پس از تماس های مکرر و پیدا کردن آقای فروهر، به منزل ایشان می روند.
فرزند امام، گز را به آقای فروهر داده و می گویند این بسته گز را حضرت امام برای شما فرستاده اند و خود ایشان هم گوشه ی بسته را باز و تبرک کرده اند.
داریوش فروهر که به هیچ وجه توقع چنین کاری را نداشته و ضمن خوشحالی زیاد، بسیار متعجب شده و چندین بار از فرزند حضرت امام سووال می کنند: شما مطمئن هستید که امام این بسته را برای من فرستاده اند؟
حضرت امام درست زمانی این کار را انجام می دهند که خیلی ها حتی نزدیکان ایشان فکر می کردند، امثال فروهر از انقلاب ترد شده و دیگر نباید حتی حرف آنها را نزد امام زد!
مدیر کل صدا و سیما از تعریف این ماجرا نتیجه گرفتند که وظیفه ی ما در این برهه از زمان جذب افراد به اسلام است و بیایید بررسی کنیم که در جذب نیروها به اسلام چقدر کار کرده ایم؟
ایشان ادامه داد: کمی به اطراف خودمان نگاه کنیم! دشمنان ما دارند به هر قیمتی نیروهای مسلمان و موثر ما را جذب می کنند، اما ما متاسفانه با هر عنوان و وسیله ای داریم آدم دفع می کنیم!
رییس صدا و سیما این را هم گفت که وظیفه ما به عنوان یک مسلمان، جذب افراد است، نه دفع آنها و در این رابطه باید اجرایی فکر کرده و از شعار دادن بپرهیزیم!
جناب مدیر کل حرف های قشنگ دیگری هم زدند، اما باید منتظر بود و دید که همین صدا و سیمایی که سالها از عمر کاری اش در استان می گذرد، چقدر به این قاعده عمل کرده است؟ البته خیلی هم دشوار نیست، کافی است یک گروه کارشناسی، نیروهای مفید، کارآمد و موثر در امور فرهنگی و هنری استان را شناسایی کرده و با یک جمع بندی ساده، نتیجه گرفته شود که چند درصد این افراد جذب و چند درصدشان دفع شده اند؟
جناب مدیر کل! اگر چه مردم یادگرفته اند که هیچ توقعی از هیچ مسوولی نداشته باشند و گلیم شان را خودشان از آب بیرون بکشند! اما از آنجایی که یک روزی همه ی ما، در مقابل عملکردها باید سووال و جواب بشویم، اگر میشه، واقعا شعار ندهیم و طوری کار بکنیم که عمل مان، موید گفته هایمان باشد. البته در خصوص دیروزی ها، شما که امروز آمده اید!

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس