۲۴. پخش اعلامیه در پادگان

تقریبا از بعد تابستان سال ۵۷، من سرباز لشگر ۱۶ زرهی بودم و از آنجایی که منزل ما هم قزوین بود و رابطه ای که با فرمانده گروهان خود برقرار کرده بودم، اکثر روزها، بعداز ظهر ها به خانه می رفتم و این رفت و آمدها فرصت مناسبی بود تا بتوانم تازه ترین اعلامیه های منتشره که بعضاً پیام های حضرت امام خمینی (س) و یا اطلاعیه های حزب الله بود را برای توزیع به پادگان ببرم. اعلامیه ها را درون جلیقه ای که مادرم در داخلش شکافی درست کرده و دوخته بود جاسازی کرده و وارد پادگان می شدم. آن روزها اگر چه نگهبانان ورودی درب لشگر ۱۶ زرهی، سربازها را کاملاً می گشتند، اما تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب، کسی متوجه نشد، اعلامیه ها توسط چه کسی و چگونه به پادگان منتقل می شد.
من به دلیل عدم شناختی که نسبت به سایر سربازهای داخل گردان خود داشتم و اکثراً هم غیربومی بودند، توزیع اعلامیه ها را به تنهایی انجام می دادم.
از آنجایی که تقریباً یک شب در میان حداقل یک شیفت نگهبان بودم، نگهبانی بهترین فرصت برای توزیع اعلامیه ها بود و هر بار که اعلامیه به داخل لشگر می بردم، ظرف ۱۵ تا ۲۰ دقیقه آن ها را از طریق انداختن از زیردرب به درون آسایشگاهها، دفاتر اداری گروهان ها و داخل خودرو ها، پخش می کردم.
فرماندهان لشگر، بویژه رکن یک در بحث پیدا کردن عامل توزیع اعلامیه ها بسیار حساس شده بودند بویژه نسبت به سربازان قزوینی.
آن روزها در گردان شنیکای لشگر ۱۶ زرهی، در دفتر اداری کار می کردم، لذا روی من حساسیت کمتری بود، یک روز بی احتیاطی کردم و طرحی را که با خودکار بر روی یک کاغذ کاهی کشیده بودم، داخل کشوی میز کارم، جا گذاشته بودم، فردای آن روز که از منزل آمده و به دفتر مراجعه کردم، دیدم چند مامور از رکن یک پادگان، در دفترکارم حضور دارند، آنان پس از نشان دادن طرح و پرس و جو، مرا به بازداشگاه لشگر منتقل کردند، سلولی عمومی که در طبقه ی زیرین محل فوق بود.
وارد بازداشگاه که شدم، حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر افراد معمولی غیربومی و شهرستانی را دیدم که به دلیل فعالیت های انقلابی دستگیر شده و در آنجا زندانی بودند.
من حدود یک هفته در بازداشت ماندم، ولی پس از بازجویی های متعددی که به عمل آوردند و به نتیجه هم نرسیدند، ناچار مرا از زندان آزاد کردند ولی احساس می کردم که ماموری اختصاص داده اند تا مراقبم باشد، لذا روزهای آخرین بهمن را به پادگان نرفتم تا پیروزی کامل ملت در ۲۲ بهمن ماه سال۵۷.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس